Terénne úpravy - modelovanie terénu

Je potrebné, aby záhrada zapadla do okolitej krajiny a korešpondovala s jej charakterom. Bohužiaľ málokedy sa dá pri realizácii záhrady vychádzať z pôvodného reliéfu terénu, pretože tento bol z rôznych dôvodov (napr. stavby domu) natoľko pretvorený, že je potrebné previesť úplne novú modeláciu terénu. Správne vrstvenie hmôt a rešpektovanie vodného režimu je základným predpokladom funkčnosti novo namodelovaného terénu Vašej záhrady. Správnou voľbou skladby podloží a substrátov pod budúcimi výsadbami poskytneme Vašej záhrade trvalý základ pre budúci rast a vývoj.

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright © 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.