Odborná starostlivosť o stromy

Zabezpečujeme:

Ošetrovanie stromov :
rez stromov (bezpečnostný rez , presvetľovací rez, symetrizačný rez, redukčný rez, rekonštrukčný rez, stabilizačný rez SIA...), sanácia dutín (komplexné ošetrenie dutín stromov), korene (minimalizácia vplyvu koreňov na staubu, ochrana koreňov pri stavbe)

Výruby (asanácia) havarijných stromov :
komplexná asanácia havarijných stromov aj v najextrémnejších podmienkach (pomocou stromolezeckých techník a vysokozdvižných plošín)

Bezpečnostné viazania a stabilizácia :
statické a dynamické (hlavnou úlohou bezpečnostného viazania je zabrániť rozštiepeniu nestabilných vidlicovitých vetvení kmeňov alebo vetiev a zabezpečiť defektné častí koruny, aby v prípade odlomenia zostali fixované v korune a nespôsobili škody na zdraví či majetku)

Výsadba a presadba stromov :
kontrola a úprava stanovišťa, dodanie a dovoz stromov, výber taxónu, výsadba, kotvenie hĺbkové aj povrchové, drenážny a závlahový systém, ochrana kmeňa, zakladací a výchovný rez, povýsadbová starostlivosť, presádzanie a transport vzrastlých stromov

Všetky tieto činnosti vykonávame v úzkej spolupráci s firmou SAGARMATHA Ing. Marcel Trnovský - ošetrovanie stromov, ktorá sa zaoberá profesionálnou arboristikou.

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright © 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.