Vítame Vás na stránkach záhradníckej firmy REAL GARDEN, ktorá Vám ponúka:


» Projektovanie » realizáciu » údržbu - okrasných záhrad • sadov • parkov • mestskej zelene

» Odborné asanácie » rekonštrukcie - okrasných záhrad • parkov • mestskej zelene

» Projektovanie » realizáciu » údržbu - záhradných jazierok • kúpacích jazier • bio bazénov

- potôčikov • vodopádov • vodných efektov

» Starostlivos o stromy (ARBORISTIKA) - výsadby a presadby • rezy a asanácie

- bezpečnostné viazania a stabilizácie stromov

» Odborné poradenstvo v oblasti záhradníctva a krajinárstva

 

realgarden@realgarden.sk, info@realgarden.sk, mobil: +421 (0)902 261 302

Copyright Š 2013 realgarden.sk. Všetky práva vyhradené.